Logo Nový opatovLogo Reflecta Development

STUDIE 1. ETAPY PROJEKTU

Zastavovací plán
Zákres do Územního plánu hl. m. Prahy
Bilance ploch - zastoupení zeleně
Výpočet koeficientu zeleně

Schema dopravních vazeb
Objekt A - 1. podzemní podlaží (úroveň vestibulu)
Objekt A - 1. nadzemní podlaží (úroveň autobusových zastávek)
Objekt A - 3. a 4. nadzemní podlaží

Objekt A - 5. až 7. nadzemní podlaží
Objekt A - 8. až 10. nadzemní podlaží
Objekt A - 11. až 17. nadzemní podlaží
Objekt B, C, D - 1. podzemní podlaží (úroveň vestibulu)

Objekt B, C, D - 1. nadzemní podlaží (úroveň autobusových zastávek)
Objekt B, C, D - 3. až 5. nadzemní podlaží
Objekt B, C, D - 6. nadzemní podlaží
Objekt B, C, D - 7. a 8. nadzemní podlaží

Porovnání navrhované zástavby
Bilance podlažních ploch
Textová část - Vývoj projektu - základní data a přehledy


© 2011 REFLECTA Development a.s. Designed by Mellow a.s.