Logo Nový opatovLogo Reflecta DevelopmentMultifunkční projekt

NOVÝ OPATOV je dalším projektem společnosti REFLECTA Development, a.s. Naším cílem je vytvořit nové moderní centrum Jižního Města a přinést nový impuls v podobě komplexního urbanistického řešení. Jedná se o unikátní projekt, který zásadním způsobem oživí tuto městskou část, která má dnes díky své poloze převážně rezidenční funkci.
Multifunkční městské centrum zahrnuje kvalitní administrativní prostory, obchody, služby, restaurace a kavárny.
Obchody a služby, umístěné v parteru a prvních dvou podlažích budov, vnesou do oblasti život a celkovou změnu atmosféry.
NOVÝ OPATOV je rozsáhlý projekt o kapacitě 165.000 m² hrubých podlažních ploch (HPP), který bude v průběhu dalších let realizován po etapách.

1 Etapa výstavby – Budovy A, B, C, D

V 1. etapě se navrhují čtyři samostatné objekty o 6-8 nadzemních podlaží s celkovou kapacitou 60.154 m2 HPP. Do prvních dvou podlaží budou situovány doplňkové funkce v podobě retailu, gastronomie a služeb.
V úrovni výstupu z vestibulu metra vznikne nové náměstí s městským mobiliářem a zelení jako centrální veřejný prostor.
V 1. etapě je dále navržena revitalizace středního úseku ul. Chilské zahrnující nástupní prostor do nových budov, široké chodníky doplněné stromy a zelenými plochami. Směrem k rodinné zástavbě, vznikne část veřejného parku.
Předpokládá se rovněž modernizace a zkapacitnění autobusového terminálu Opatov–západ, včetně nových bezbariérových propojení úrovně podchodu s úrovní BUS zastávek.  

Širší vztahy

Projekt NOVÝ OPATOV vzniká v jihovýchodní části Prahy v Městské části Praha 11. Lokalita disponuje výborným dopravním napojením na dálnici D1, Pražský okruh i Jižní spojku a je velmi dobře obsloužena prostředky MHD.
Stanice metra OPATOV, která slouží jako frekventovaný dopravní uzel, je situována ve středu území. Projekt zahrnuje její rekonstrukci a začlenění do nově navrhované zástavby. Výšková dominanta bude dobře viditelné z dálnice D1 a širokého okolí.  


© 2011 REFLECTA Development a.s. Designed by Mellow a.s.