Logo Nový opatovLogo Reflecta DevelopmentVÝROČNÍ ZPRÁVY

Seznam dokumentů


Závěrka 2016
Stáhnout soubor (365,09 KB)


Účetní uzávěrka 2017
Stáhnout soubor (1,21 MB)


Výroční zpráva 2014
Stáhnout soubor (1,41 MB)


Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva společnosti vč. účetních výkazů a zprávy o vztazích za rok 2013
Stáhnout soubor (1,50 MB)


Zpráva nezávislého auditora 2012
Stáhnout soubor (278,41 KB)


Výkaz zisků a ztrát 2012
Stáhnout soubor (32,61 KB)


Rozvaha 2012
Stáhnout soubor (49,63 KB)


Zpráva nezávislého auditora 2011
Stáhnout soubor (903,93 KB)


Výkaz zisků a ztrát 2011
Stáhnout soubor (1,19 MB)


Rozvaha 2011
Stáhnout soubor (5,22 MB)


Závěrka 2010
Stáhnout soubor (844,07 KB)© 2011 REFLECTA Development a.s. Designed by Mellow a.s.